Præsentation

 
 

Erhvervspsykologien og arbejdet med ledelse og organisation har gennem de 25 år, hvor vi har været med, bevæget sig gennem det kontingensteoretiske, det systemiske, arbejdet med „den lærende organisation“, social konstruktion og til den seneste tids åbninger i retning af lederskab med både hjerne og hjerte, som repræsenteret ved blandt andet „Teori U“.

På hver deres måde har disse teoridannelser og perspektiver i årenes løb haft indflydelse på os og har således bidraget til den solide teoribaserede ballast i vores arbejde med det konkrete og praksisnære.

 

En anden dimension i vores arbejde er personbåret og erfaringsbaseret og peger også ind i den seneste udvikling indenfor området, der i stigende grad tager sit afsæt i det enkelte menneske og dets eksistens i en søgen efter det mere helhedsorienterede og det endnu ikke realiserede.

Dette kan også beskrives som en bevægelse fra at forstå sig selv som en del af et socialt system og til en forståelse, der tillige baserer sig på stilhed, undren og dybere lytning både i forhold til sig selv og andre. Hvor empati bliver forudsætningen for meningsfulde relationer og hvor fornyelse og medskaben bliver det bærende i de organisatoriske processer.

Vores personlige udvikling og erfaringer med dette felt understøttes af et mangeårigt kursus- og supervisionsforløb hos filosof Asta Fink.