Publikationer

 
 

 

Indlæg i:
Projekt EDUFH, Education Fredericia Hospital, præsentation af projekt og resultater, Fredericia og Kolding Sygehuse, 2006.

Kulturmonitorering – et bidrag til en bedre uddannelse, I: Den gode uddannelsesafdeling på et universitetshospital (redaktører Peder Charles m.fl.), Århus Universitetshospital, 2005.

Lederværksteder – leder- og ledelsesudvikling for højtuddannede fagprofessionelle, I: Offentlig ledelse i udvikling (redaktører Annemette Digmann og Mads Ole Dall), Børsens Forlag, 2003.

Indlæg i:
På vej mod den lærende organisation i Europa, LEO – evaluering af et transnationalt projekt om læring, (redaktører Annemette Digmann og Ellen Brinch Jørgensen), Århus Amts Trykkeri, 1999.

Arbejdet med den lærende organisation, i Temanummer vedr. ’Den lærende organisation’, Unge pædagoger, 1996.